Les 1: Allemaal samen

Lager onderwijs - 1e graad
Dierenwelzijn
Duur: 25 minuten
Les

In deze les gaan de leerlingen aan de slag met een wereldkaart en speelgoedfiguren om te ontdekken dat alles wat op onze planeet leeft met elkaar verbonden is. De mensen, de dieren en de planten op onze wereld maken allemaal samen deel uit van een groter geheel.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten dat we op een planeet wonen en dat die planeet onze wereld is.
 • De leerlingen weten dat er o.a. mensen, dieren en planten op onze wereld leven.

Lesdoelen

 • De leerlingen weten dat mensen, dieren en planten allemaal op onze wereld thuishoren.
 • De leerlingen zien in dat mensen, dieren en planten met elkaar verbonden zijn en zo samen een netwerk vormen.

Eindtermen

 • WT 1.4
De leerlingen kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er enkele veel voorkomende organismen in herkennen en benoemen.
 • WT 1.6
De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt.
 • WT 1.7
De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens twee met elkaar verbonden voedselketens.
 • WT 1.26*
De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Vooraf

 • Zoek allerlei speelgoedfiguurtjes van mensen, dieren en planten, bv. van hout, plastic of rubber, knuffels, van Lego of Playmobil …
  Vind je er geen of te weinig? Druk dan bijlage 1 af en knip de kaartjes uit.
 • Druk indien nodig de blinde wereldkaart van Djapo af.

1. Prikkel: Op de kaart

Leg de wereldkaart in de kring op de grond. Leg de speelgoedfiguurtjes rond de kaart.

Wat ligt er in het midden? (Een wereldkaart.)
Welke kleuren zie je op de kaart? Wat betekenen de kleuren?
(Water, land, rivieren, bergen …)
Wat is er te zien op een wereldkaart?
(Landen, onze wereld, de planeet …)
Zien we op deze kaart ook wie er op de aarde rondloopt?
(Nee.)
Rond de kaart staan allerlei figuren. Wie hoort er op de kaart?
(Laat de leerlingen reageren.)
Is er iemand die niet op kaart hoort?

Laat de leerlingen helpen om alle figuren op de kaart te zetten.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.