Webinar: een bredere kijk op dierenwelzijn in de klas

Wil je meer weten over hoe je het thema dierenwelzijn aanpakt in de klas? In het gratis webinar ‘Een bredere kijk op dierenwelzijn in de klas’ krijg je boeiende werkvormen, handige tips en nuttige aandachtspunten aangereikt om in het basisonderwijs te werken rond dierenwelzijn.

Masker boswachter trans crop links

In het webinar krijg je inhoudelijke en didactische ondersteuning in het werken rond dierenwelzijn.

O.a. deze vragen komen aan bod:

  • Waarom is het belangrijk om rond dierenwelzijn aan de slag te gaan in de klas?
  • Waarin onderscheidt ‘werken rond dierenwelzijn’ zich van ‘werken rond dieren’?
  • Hoe introduceer ik het begrip dierenwelzijn bij jonge kinderen?
  • Waarom is het waardevol om het inlevingsvermogen van leerlingen aan te spreken wanneer het over dierenwelzijn gaat? Hoe doe je dat?
  • Waarmee houd je rekening wanneer het in de klas over dierenwelzijn gaat?

In een sessie van een tweetal uur toont onze begeleider je aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende werkvormen en handige tips hoe je in het basisonderwijs op een onderbouwde manier werkt aan de bewustwording van het belang van dierenwelzijn.

Kleuteronderwijs

Webinar Oog in oog - Aan de slag rond dierenwelzijn in de kleuterklas

  • dinsdag 3 november
  • 10 uur

Lager onderwijs

Webinar Oog in oog - Aan de slag rond dierenwelzijn in het lager onderwijs

  • dinsdag 3 november
  • 13:30 uur