Doelgroepen

Oog in oog brengt het thema dierenwelzijn in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Het kant-en-klare materiaal vertrekt vanuit de eindtermen en vanuit de leefwereld en interesses van de leerlingen. De doelstelling is om kinderen en jongeren te informeren, te sensibiliseren en te responsabiliseren.

Kinderen betrekken bij dierenwelzijn kan al en is zelfs nuttig vanaf jonge leeftijd. Zij zijn tenslotte de potentiƫle diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten van vandaag en morgen.

Masker varken trans links
Icoon trans beer

Prikkel het inlevingsvermogen van je kleuters en ontdek samen wat dierenwelzijn betekent.

Dierenwelzijn in de kleuterklas
Icoon trans kat

Verken samen het begrip dierenwelzijn. Door vanuit het standpunt van een dier te kijken, leer je dieren kennen, waarderen en respecteren.

Dierenwelzijn in de lagere school
Icoon trans konijn

Met het materiaal voor het secundair onderwijs werk je rond dierenwelzijn in een open en kritische sfeer, waarin de leerlingen een eigen mening vormen en die beargumenteren.

Dierenwelzijn in het secundair onderwijs

Webinar: een bredere kijk op dierenwelzijn in de klas

Wil je meer weten over hoe je het thema dierenwelzijn aanpakt in de klas? In de webinars krijg je boeiende werkvormen, handige tips en nuttige aandachtspunten aangereikt.

  • Het webinar voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs kan je gratis herbekijken.
  • Ben je leerkracht in het secundair onderwijs? Dan kan je je inschrijven voor het webinar van 2 november.
Masker boer trans crop links