Lager onderwijs

Kinderen in de lagere school zien bij uitstek graag dieren. Dieren zijn een dankbaar onderwerp om te behandelen in de klas. Wil je verder gaan dan ‘werken rond dieren’ en het begrip ‘dierenwelzijn’ verkennen vanuit verschillende thema’s en invalshoeken? Dat kan met Oog in oog!

Masker vos trans links
Behoeften van dieren

De lessen van Oog in oog vertrekken steeds vanuit de behoeften van dieren. In het thema dierenwelzijn maken de leerlingen kennis met de vijf vrijheden, een gekend kader om dierenwelzijn te onderzoeken vanuit wat dieren nodig hebben. In de thema's gezelschapsdieren en landbouwdieren worden die vijf vrijheden dan weer gebruikt om de behoeften van zes gezelschapsdieren en vier landbouwdieren te onderzoeken. Zo gaan de leerlingen na wat ze zelf kunnen doen om te zorgen dat een dier zich goed voelt. In de lagere school wordt bovendien ingegaan op waarom het belangrijk is om rekening te houden met de behoeften van dieren. Mensen en dieren zijn tenslotte verbonden met elkaar en maken deel uit van een groter geheel.

Inlevingsvermogen prikkelen

Om echt vanuit de behoeften van dieren te kunnen vertrekken, is het waardevol om jezelf te verplaatsen in het dier, maar ook in andere mensen die met dieren te maken krijgen. In het lesmateriaal van Oog in oog worden de leerlingen geregeld gevraagd om vanuit andere standpunten te denken en te voelen, bijvoorbeeld door te bewegen als een kat, door de rol van personages in een verhaal op te nemen, door met behulp van maskers op een situatie te reageren vanuit een bepaald personage, door in de huid van een denkbeeldig klasdier te kruipen, enzovoort.

Wist je dat zicht krijgen op verschillende perspectieven een onderdeel is van systeemdenken? Door een handeling, gebeurtenis of actie te bekijken vanuit verschillende standpunten, ontdek je dat de betekenis ervan kan verschillen naargelang je perspectief.

Systeemdenken ondersteunt leerlingen in het onderzoeken van onze complexe wereld. Systeemdenken zorgt voor een genuanceerd wereldbeeld dat rekening houdt met de verschillende standpunten in een verhaal. Systeemdenkers bekijken een probleem op zoveel mogelijk manieren en staan open om de realiteit te blijven onderzoeken en hun standpunt bij te stellen.

Meer weten over systeemdenken? www.djapo.be

Mening vormen

Dierenwelzijn kan hevige emoties oproepen. Ethische kwesties zijn nooit veraf. Oog in oog biedt leerkrachten instrumenten om enerzijds objectieve informatie aan te reiken aan de leerlingen, en anderzijds een open en kritische sfeer te creëren. Op die manier kunnen leerlingen kennis opbouwen, maar leren ze ook een eigen mening te vormen en die vervolgens te beargumenteren. Aan de hand van werkvormen worden de leerlingen uitgedaagd om zelf na te denken over stellingen, situaties en concepten. De doelstelling bestaat er dan vaak in dat leerlingen inzien en erkennen dat er verschillende meningen bestaan en dat ze begrijpen dat bepaalde standpunten onderbouwd of tegengesproken kunnen worden aan de hand van argumenten.

Wist je dat standpunten en waarden verkennen een onderdeel is van filosoferen?
Filosoferen is een denkvaardigheid die het kritisch vermogen aanscherpt en actieve burgerzin oproept. Het houdt in dat je concepten en waarden onderzoekt tijdens een filosofisch gesprek. De vaardigheden die nodig zijn in een filosofisch gesprek kunnen geoefend worden in werkvormen of denkinstrumenten waarin de leerlingen hun gedachten, ideeën en meningen verkennen. De gedachten en de ideeën, maar ook het denkproces van de leerlingen, verrijken het filosofisch gesprek dat eruit volgt.

Meer weten over filosoferen? www.djapo.be

Visueel en concreet

Om de leerlingen te blijven prikkelen, is het belangrijk om de inhoud tastbaar en concreet te maken. In de ontwikkeling van de lessen van Oog in oog werd extra aandacht besteed aan het visuele. Het lesmateriaal voorziet in erg veel ondersteunende beelden. Het beeldmateriaal werd doordacht geselecteerd en toont voornamelijk de natuurlijke situatie waarin de getoonde dieren zich idealiter bevinden.

Tip! Hoewel vertrekken van concreet materiaal meestal de beste optie is, haal je het best niet zomaar een dier in de klas. Het dier kan stress krijgen van de drukte en de aandacht van de kinderen. Beter is om het dier in zijn eigen habitat op te zoeken, uiteraard nog steeds met aandacht voor hoe het dier zich voelt.

Webinar: een bredere kijk op dierenwelzijn in de klas

Wil je meer weten over hoe je het thema dierenwelzijn aanpakt in de klas? In het webinar ‘Een bredere kijk op dierenwelzijn in de klas’ dat je gratis kan herbekijken, krijg je boeiende werkvormen, handige tips en nuttige aandachtspunten aangereikt om rond dierenwelzijn te werken in het basisonderwijs.

Masker papegaai trans crop links

Dierenwelzijn het hele jaar door in de klas!

Met de Oog in oog-kalender breng je dierenwelzijn het hele jaar door in je klasinrichting.
Elke maand komt een ander deelthema van dierenwelzijn aan bod. Met leuke tips, denkopdrachten en weetjes.

Masker rat trans crop links

Lessen in de kijker

GEZ 1lag 8 paard

Les 8: Het paard

Lager onderwijs
1e graad
Gezelschapsdieren
GEZ 23lag 3 Gezelschapsdieren

Les 3: Gezelschapsdieren

Lager onderwijs
2e graad , 3e graad
Gezelschapsdieren
DWZ 1lag 2 Het welzijn van dieren

Les 2: Het welzijn van dieren

Lager onderwijs
1e graad
Dierenwelzijn