Les 1: Verbonden met elkaar

Lager onderwijs - 2e graad , 3e graad
Dierenwelzijn
Duur: 75 minuten
Les

In een bewegingsactiviteit verkennen de leerlingen het begrip verbondenheid. Ze onderzoeken in een dobbelspel met vragen hoe mensen en dieren met elkaar verbonden zijn. Daarna ontdekken ze dat mensen en dieren samen deel uitmaken van een groter geheel met een kaartjesoefening. Ze zien in dat het welzijn van iedereen in dat geheel van belang is.

Beginsituatie

 • De leerlingen kennen eenvoudige voorbeelden van voedselketens.
 • De leerlingen weten dat mensen, dieren en planten met elkaar in aanraking komen.

Lesdoelen

 • De leerlingen zien in dat mensen en dieren met elkaar verbonden zijn als deel van een geheel.
 • De leerlingen begrijpen dat mensen, dieren en planten samen deel uitmaken van een (eco)systeem.
 • De leerlingen weten wat het begrip welzijn voor de mens betekent.

Eindtermen

 • WT 1.1
De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
 • WT 1.3
De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
 • WT 1.6
De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt.
 • WT 1.7
De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens twee met elkaar verbonden voedselketens.
 • WT 1.26*
De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
 • MM 1.1*
De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.

Vooraf

 • Druk het sjabloon van de dobbelsteen met stellingen af op wat steviger A3-papier. Knip de dobbelsteen uit en vouw hem in elkaar. Plak de flappen goed vast (zie bijlage 2).
 • Druk de kaartjes af die bij jouw gekozen activiteit horen (zie bijlage 3 of bijlage 4).

1. Prikkel: Verbondenheid verkennen

Begin de les met een bewegingsactiviteit.
Laat de leerlingen door elkaar rondlopen. Op jouw teken stoppen ze en maken ze contact met één persoon in hun buurt.

Zoek iets dat je met elkaar gemeen hebt.

Duid enkele leerlingen aan die hun gemeenschappelijke eigenschap luidop verwoorden. Die dingen kunnen heel uiteenlopend zijn, bv. wij houden allebei van dansen, wij komen allebei uit een gezin met vier kinderen, onze namen beginnen met dezelfde letter …
De bedoeling is dat ze op zoek gaan naar iets dat hen met elkaar verbindt.

We doen dezelfde oefening nog een keer, maar je mag niet met dezelfde persoon contact maken.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.