Les 3: Een huisdier: voor en na

Secundair onderwijs - 1e graad
Gezelschapsdieren
Duur: 50-100 minuten, afhankelijk van de klasgroep en van welke elementen je uit de lesvoorbereiding haalt
Les

In deze les leren de leerlingen de keuze van het nemen van een huisdier in een bredere context van oorzaken en gevolgen plaatsen. De leerlingen ontdekken dat de meeste redenen om een dier in huis te halen voortkomen uit de behoeften van de mens.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten bij voorkeur dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf vrijheden. (zie Les 2: Wat is dierenwelzijn?)

Lesdoelen

 • De leerlingen begrijpen dat je een situatie anders inschat of beoordeelt wanneer je slechts zicht hebt op een klein deel ervan.
 • De leerlingen zien in dat de meeste redenen om een dier in huis te halen voortkomen uit de behoeften van de mens.
 • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van wat de gevolgen zijn als je een dier in huis haalt.

Eindtermen

A- en B-stroom

 • 7.7
De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal)
 • 7.12
De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe. (transversaal)

A-stroom

 • 2.8
De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie.

B-stroom

 • 2.7
De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie.

Vooraf

Kies de elementen uit de lesvoorbereiding die passen bij jouw leerlingen en verzamel daarvoor het nodige materiaal.

1. Prikkel: Een dier in zijn context

Toon de foto’s van de dieren zonder context (zie bijlage 1).
Vraag de leerlingen wat ze zien. Wat weten ze over het onderwerp als ze geen context hebben?

 • Wat zie je op de foto?
 • Wat weet je erover?
 • Wat vermoed je, zonder dat je zekerheid hebt?

Toon dan de foto’s van dezelfde dieren, waarbij hun context zichtbaar is (zie bijlage 2).

 • Wat zie je op de foto?
 • Wat weet je erover? Weet je nu meer?
 • Heb je een beter beeld van het onderwerp?

Leg uit waarom je deze oefening deed.

 • Als je maar een klein stukje van een verhaal weet, geeft dat je een andere indruk dan een ruimere context. Ook deze foto’s zijn slechts delen van een groter geheel.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.