Les 4: Welzijn van huisdieren

Secundair onderwijs - 1e graad
Gezelschapsdieren
Duur: 50 minuten
Les

De leerlingen verkennen hun eigen behoeften en de behoeften van dieren. In een groepswerk zoeken ze informatie op over zes gezelschapsdieren: hond, kat, cavia, konijn, kip en paard, aan de hand van de vijf vrijheden van dierenwelzijn. Ten slotte voeren we een gesprek over het verschil tussen vrijheden en rechten.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten dat de meeste redenen om een dier in huis te halen voortkomen uit de behoeften van de mens en ze kunnen voorbeelden geven van wat de gevolgen zijn als je een dier in huis haalt (zie Les 3: Een huisdier: voor en na).
 • De leerlingen weten dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf vrijheden (zie Les 2: Wat is dierenwelzijn?).

Lesdoelen

 • De leerlingen zien in dat behoeften van mensen anders zijn dan behoeften van dieren.
 • De leerlingen weten dat aan je behoeften voldaan moet zijn om een goed welzijn te hebben.
 • De leerlingen kunnen de vijf vrijheden van dierenwelzijn invullen voor enkele veelvoorkomende gezelschapsdieren.

Eindtermen

A- en B-stroom

 • 2.4
De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
 • 7.7
De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal)
 • 13.17
De leerlingen passen vaardigheden van samen leren toe om een leerdoel te realiseren. (transversaal)

A-stroom

 • 2.5
De leerlingen nemen eenvoudige notities bij het lezen en beluisteren van teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

Vooraf

 • Kies de elementen uit de lesvoorbereiding die passen bij jouw leerlingen en verzamel daarvoor het nodige materiaal.

1. Prikkel: Behoeften in kaart

Bespreek met de leerlingen wat ‘behoeften’ zijn, zodat iedereen er dezelfde invulling aan geeft.

 • Wat is een behoefte? (Iets dat je nodig hebt. Iets dat je graag wilt.)

Verdeel de klas in groepen van twee à drie leerlingen en geef hen elk een werkblad met het menselijk silhouet (zie bijlage 1).

 • Welke behoeften heeft een mens? Ik ben niet op zoek naar concrete antwoorden zoals bv. voetballen, maar wel naar algemenere termen zoals sport, beweging of ontspanning. Kijk naar de verschillende lichaamsdelen ter inspiratie.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.