Les 5: Door de ogen van de dieren

Secundair onderwijs - 1e graad
Gezelschapsdieren
Duur: 50 minuten
Les

In deze les leren de leerlingen het standpunt van iemand anders (bijvoorbeeld een dierenvriend, een uitbater van een asiel of een gezelschapsdier) innemen. Vanuit die verschillende standpunten gaan we het klasgesprek aan rond het thema dierenrechten. Vervolgens lezen de leerlingen een artikel over dierenasielen en gaan ze op zoek naar de oorzaken en gevolgen van waarom dieren in het asiel terechtkomen.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten dat mensen verschillende redenen hebben om een dier in huis te halen en dat er ook gevolgen aan verbonden zijn (zie Les 3: Een huisdier: voor en na).
 • De leerlingen weten dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf vrijheden, ze kunnen die voor zes gezelschapsdieren invullen en ze hebben geoefend op het innemen van een standpunt en het geven van argumenten (zie Les 4: Welzijn van huisdieren).

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen zich inleven in een personage, dat mens of dier kan zijn, terwijl ze een situatie in verband met dierenwelzijn bespreken.
 • De leerlingen weten dat dieren om verschillende redenen in een asiel terechtkomen.
 • De leerlingen begrijpen dat het een bewuste keuze moet zijn om een dier in huis te halen en dat daar gevolgen en verantwoordelijkheden aan vasthangen.

Eindtermen

A- en B-stroom

 • 7.7
De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal)
 • 7.9
De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de samenleving. (transversaal)
 • 7.12
De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe. (transversaal)
 • 7.14
De leerlingen illustreren wederzijdse beïnvloeding tussen maatschappelijke domeinen. (transversaal)
 • 2.2
De leerlingen bepalen het onderwerp en de globale inhoud van geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
 • 5.1
De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.° (transversaal - attitudinaal)
 • 5.2
De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen.° (transversaal - attitudinaal)

Vooraf

 • Kies de elementen uit de lesvoorbereiding die passen bij jouw leerlingen en verzamel daarvoor het nodige materiaal.

1. Prikkel: Dierenrechten

Blik terug op de vorige activiteit.

 • We hebben in de vorige les de vijf vrijheden van dierenwelzijn ingevuld voor zes gezelschapsdieren. Je kan de vijf vrijheden beschouwen als voorwaarden waaraan de eigenaar moet voldoen om het dier te mogen houden.
 • We hebben ons daarna ook afgevraagd waarin vrijheden en rechten van elkaar verschillen.

Laat de leerlingen ervaren hoe het is om verplicht het standpunt van iemand anders te moeten innemen. Zo bereiden ze zich voor op de oefening in de kern van de les.

Verdeel de kaartjes met personages over de leerlingen (zie bijlage 1). Er zullen waarschijnlijk meerdere leerlingen hetzelfde personage hebben. Ze mogen nog niet van elkaar weten wie hun personage is, dat maakt de oefening des te waardevoller.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.