Les 2: Dierenwelzijn onderzoeken

Lager onderwijs - 2e graad , 3e graad
Dierenwelzijn
Duur: 50 à 75 minuten
Les

In deze les brainstormen de leerlingen over het begrip dierenwelzijn. Ze vullen de betekenis van het woord dierenwelzijn verder in door de vijf vrijheden aan hun brainstorm af te toetsen. Ze ontdekken dat dierenwelzijn gaat over de relatie tussen dieren en mensen en dat mensen daarin hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Beginsituatie

 • De leerlingen zien in dat mensen en dieren met elkaar verbonden zijn als deel van een geheel.
 • De leerlingen weten wat het begrip welzijn voor de mens betekent.

Lesdoelen

 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat dierenwelzijn voor hen en voor anderen betekent.
 • De leerlingen weten dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf vrijheden.
 • De leerlingen zien in dat kennis over dieren noodzakelijk is om hun welzijn te onderzoeken.

Eindtermen

 • WT 1.5
De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun omgeving.
 • WT 1.6
De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt.
 • WT 1.24
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.
 • WT 1.26*
De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
 • MM 1.1
De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.
 • MM 5.1
De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vooraf

1. Prikkel: Denken over dierenwelzijn

Herhaal samen met de leerlingen de antwoorden uit de vorige les op de vragen in verband met het welzijn van mensen. Toon de flap of het bordschema uit de vorige les als geheugensteuntje.

In de vorige les hebben we onderzocht wat welzijn voor ons als mensen kan betekenen. Wat hadden we toen allemaal gezegd?

Schrijf bovenaan op het bord het woord dierenwelzijn. Schrijf de definitie van het woord eronder.

Dierenwelzijn
De kwaliteit van het leven hoe het door het dier zelf ervaren wordt

Vandaag gaan we onderzoeken wat dierenwelzijn is. Eerst ga je nadenken over waar jij persoonlijk aan denkt. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden.
Wat komt er in jou op als je nadenkt over dierenwelzijn?
Ik ga willekeurig jullie namen zeggen. Als je je naam hoort, sta je recht, schrijf je één element waar je aan denkt op het bord en ga je weer zitten. Een element kan uit meerdere woorden bestaan.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.