Dierenwelzijn

Wat houdt dierenwelzijn in? Waarom is goed voor dieren zorgen belangrijk en welke rol speelt de mens daarin?
In een zorgzame relatie tussen mens en aarde, is aandacht voor dierenwelzijn onontbeerlijk. Zorgen voor de mens en voor de aarde betekent met andere woorden ook respectvol omgaan met dieren.

Masker kip trans links

Voor de definitie van dierenwelzijn vertrekken we vanuit de behoeften van dieren. We baseren ons op de vijf vrijheden van de Britse Farm Animal Welfare Council.

Dieren zijn:

  • vrij van honger en dorst: ze hebben toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
  • vrij van ongemak: ze hebben een geschikte leefomgeving, onderdak en een comfortabele rustplaats;
  • vrij van pijn, verwonding en ziekte: pijn, verwonding en ziekte worden waar mogelijk voorkomen en indien nodig wordt de diagnose snel gesteld en adequaat behandeld;
  • vrij van angst en stress: geestelijk lijden wordt voorkomen;
  • vrij om normaal gedrag te vertonen: ze hebben een aangepaste omgeving en de kans om te doen wat typisch is voor hun soort.

Wordt aan de vijf vrijheden voldaan? Dan heeft het dier een goed welzijn. Het zijn ook de voorwaarden om dieren te houden.

In het lesmateriaal worden de vijf vrijheden op maat van elke leeftijdsgroep vertaald. Ze vormen de rode draad doorheen de lessen in alle thema’s.

Aan de hand van de vijf vrijheden leren de leerlingen wat dierenwelzijn inhoudt, waarom goed voor dieren zorgen belangrijk is en welke rol de mens daarin speelt. De oudere leerlingen zien bovendien in dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als deel van een groter geheel.

Opmerking

Er zijn nog andere kaders en manieren om invulling te geven aan het begrip dierenwelzijn.
Oog in oog kiest voor het kader van de vijf vrijheden, omdat het een gekend kader is, en omdat het een duidelijke en herkenbare structuur biedt voor kinderen en jongeren. Aan de hand van de vijf vrijheden kan je dierenwelzijn heel concreet en bevattelijk benaderen.

Je kan de symbolen van de vijf vrijheden als visuele ondersteuning gebruiken in je klas.

Lessen over het thema

DWZ 1lag 2 Het welzijn van dieren

Les 2: Het welzijn van dieren

Lager onderwijs
1e graad
Dierenwelzijn
DWZ 23lag 1 Verbonden met elkaar

Les 1: Verbonden met elkaar

Lager onderwijs
2e graad , 3e graad
Dierenwelzijn
DWZ okk 1 Dieren voelen zich goed

Les 1: Dieren voelen zich goed

Kleuteronderwijs
Oudste kleuters
Dierenwelzijn