Les 9: De koeienkudde

Kleuteronderwijs - Jongste kleuters , Oudste kleuters
Landbouwdieren
Duur: 25 à 50 minuten
Les

In een verhaal ontdekken de kleuters dat je een koe niet moet behandelen als een mens, want dat maakt haar niet gelukkig. Daarna herhalen ze de vijf symbolen van dierenwelzijn (eten en drinken, huisje, verzorging, niet bang zijn en kunnen doen als een echte koe). De kleuters kunnen daarna in hoeken spelen en werken rond koeien. In de begeleide hoek spelen ze een koeiendomino om de behoeften van de landbouwdieren beter te leren kennen.

Beginsituatie

  • De kleuters kennen de vijf symbolen van dierenwelzijn (zie thema dierenwelzijn).

Lesdoelen

  • De kleuters weten dat koeien niet behandeld moeten worden als mensen.
  • De kleuters begrijpen dat een koe behoeften heeft en kunnen daar enkele voorbeelden van geven.

Eindtermen

  • NL 1.5
De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.
  • NL 2.6
De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, bedoeling, mening ... in concrete situaties.
  • MM 1.11
De kleuters kunnen bij een activiteit of een spel in een kleine groep, controleren of de anderen zich aan de regels houden.
  • WT 1.3
De kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur.

Vooraf

  • Maak het dominospel (zie bijlage 5 of bijlage 6).
  • Verzamel het verkleedgerief (zie Materiaal).

1. Prikkel: De koe die geen mens was

Lees het verhaal ‘De koe die geen mens was’ (zie bijlage 1) voor.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.