Les 1: Ecosystemen

Secundair onderwijs - 2e graad , 3e graad
Dierenwelzijn
Duur: 50-100 minuten, afhankelijk van de klasgroep en van welke elementen je uit de lesvoorbereiding haalt
Les

De leerlingen verkennen de termen dierenwelzijn en dierethiek aan de hand van stellingen. Met behulp van de relatiecirkel onderzoeken de leerlingen de verbanden tussen verschillende organismen in een ecosysteem. Tot slot gaan we in op de verschillende manieren waarop dieren waardevol kunnen zijn.

Lesdoelen

 • De leerlingen verkennen hun eigen standpunt rond de thema’s dierenwelzijn en dierethiek.
 • De leerlingen zien in dat elke schakel in een systeem een onmisbare bijdrage levert, aan de hand van een concrete case rond de samenhang van organismen in een ecosysteem.
 • De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld aantonen dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als deel van een groter geheel.
 • De leerlingen kunnen uitleggen hoe dieren op verschillende manieren waardevol kunnen zijn: ecologisch, economisch, wetenschappelijk, emotioneel en intrinsiek.

Eindtermen

2e graad

 • 7.7
De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen. (finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

2e graad

 • 7.8
De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde wijze in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen. (finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

2e graad

 • 7.14
De leerlingen illustreren hoe systeemdenken kan worden toegepast op duurzaamheidskwesties. (finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

2e graad

 • 5.1
De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen. (finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

2e graad

 • 5.2
De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, de fysieke en mentale grenzen en de emoties van anderen. (finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

2e graad

 • 2.4
De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie. (finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

2e graad

 • 6.45
De leerlingen analyseren het gedrag van en interacties tussen organismen van dezelfde soort en verschillende soorten om het overleven van organismen te verklaren.

2e graad

 • 3.11
De leerlingen ontwikkelen een onderzoekende houding. (finaliteit arbeidsmarkt)

3e graad

 • Leren leren
5. De leerlingen kunnen informatie samenvatten.

3e graad

 • Leren leren
10. De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen.

3e graad

 • Stam
17. De leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten.

3e graad

 • PAV - BSO
6. De leerlingen kunnen zich mondeling duidelijk uiten.

3e graad

 • Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling
5. De leerlingen tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed.

3e graad

 • Context 7: Socioculturele samenleving
2. De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.

Vooraf

 • Kies de elementen uit de lesvoorbereiding die passen bij jouw leerlingen en verzamel daarvoor het nodige materiaal.
 • Bekijk de videofragmenten en/of lees de artikels.

1. Prikkel: Ieder zijn mening

Het is interessant om de mening van de leerlingen over dierenwelzijn en dierethiek te verkennen voordat ze zich in de onderwerpen verdiept hebben. Het is ook voor de leerlingen zelf leerrijk om te ontdekken dat hun eigen mening kan evolueren, afhankelijk van hoeveel ze over een onderwerp weten, en in welke mate ze zich verbonden voelen met het thema.

Gebruik de werkvorm Tussen de polen (© Djapo) om de mening van de leerlingen te verkennen over de onderwerpen dierenwelzijn en dierethiek .

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.