Les 10: Vrolijke varkens

Kleuteronderwijs - Jongste kleuters , Oudste kleuters
Landbouwdieren
Duur: 25 à 50 minuten
Les

De kleuters ontdekken spelenderwijs van enkele stellingen over varkens of ze waar zijn of niet. Dan ploeteren ze in een modderbak om kaartjes te zoeken over varkens die te maken hebben met de vijf symbolen van dierenwelzijn (eten en drinken, huisje, verzorging, niet bang zijn en kunnen doen als een echt varken). Met de kaartjes kunnen ze hun lottoborden vervolledigen.

Beginsituatie

  • De kleuters kennen de vijf symbolen van dierenwelzijn (zie thema dierenwelzijn).

Lesdoelen

  • De kleuters kunnen zich inleven in een varken door te knorren en te bewegen als varkens.
  • De kleuters begrijpen dat een varken behoeften heeft en kunnen daar enkele voorbeelden van geven.

Eindtermen

  • LO 1.7
De kleuters kunnen voor verschillende basisbewegingen de ledematen functioneel en gecoördineerd inschakelen.
  • LO 1.32
De kleuters kunnen een gepast bewegingsantwoord geven op eenvoudige speltaken, bewegingsopdrachten, afspraken en regels.
  • MV 3.2
De kleuters kunnen zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden.
  • WT 1.3
De kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur.

Vooraf

  • Maak een modderbak door er aarde en water in te mengen en leg er iets bij waarmee de kleuters hun handen proper kunnen maken.

Tip! Laat de kleuters voor de les al in de modderbak experimenteren. Zo is het nieuwe eraf en kunnen ze zich later beter op de activiteit concentreren.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.