Les 6: Boerderijkippen in beeld

Secundair onderwijs - 1e graad
Landbouwdieren
Duur: 50 minuten
Les

De leerlingen kiezen uit foto's het beeld dat voor hen het meest bij 'landbouwdieren' past. Ze kijken naar een informatief filmpje over een pluimveehouderij. Ze bouwen het schema op van broedei tot maaltijd, zowel voor vlees- als legkippen. Ze zien in dat een pluimveehouder zich in een complexe situatie bevindt, waar aandacht voor dierenwelzijn slechts één element van is. De leerlingen herhalen de vijf vrijheden van dierenwelzijn en begrijpen dat er ook wettelijke voorschriften zijn waar dierenwelzijn in wordt vastgelegd. Tot slot proberen ze zelf verder te kijken naar de vijf vrijheden en denken ze na over mogelijkheden om het positief welzijn van boerderijkippen te bevorderen.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten bij voorkeur dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf vrijheden. (zie Les 2: Wat is dierenwelzijn?)

Lesdoelen

 • De leerlingen krijgen een realistisch beeld van de landbouwsector en meer specifiek van het traject dat kippeneieren en kippenvlees afleggen van de boerderij tot bij de consument.
 • De leerlingen begrijpen dat een pluimveehouder met veel verschillende factoren rekening moet houden om zijn bedrijf goed te kunnen runnen.
 • De leerlingen weten dat er wettelijke voorschriften zijn om tegemoet te komen aan enkele behoeften van landbouwdieren.
 • De leerlingen zijn bereid kritisch te kijken naar de levensomstandigheden van landbouwdieren.

Eindtermen

A-stroom en B-stroom

 • 7.7
De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten. (transversaal)
 • 7.12
De leerlingen lichten de complexiteit en verwevenheid van duurzaamheidskwesties toe. (transversaal)
 • 2.4
De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

A-stroom

 • 2.8
De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie.

B-stroom

 • 2.7
De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie.

Vooraf

 • Kies de elementen uit de lesvoorbereiding die passen bij jouw leerlingen en zoek daarvoor het nodige materiaal.
 • Overweeg om deze les transversaal aan te pakken, door de activiteiten in verschillende vakken te integreren.

1. Prikkel: Een juist beeld

Toon de foto’s van landbouwdieren (zie bijlage 1). Vraag aan de leerlingen om één foto uit te kiezen die voor hen het meest past bij het woord ‘landbouwdieren’. Laat enkele leerlingen aan het woord om uit te leggen waarom ze voor een bepaalde foto kiezen.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.