Les 7: De kip

Lager onderwijs - 1e graad
Gezelschapsdieren
Duur: 50 minuten
Les

De leerlingen zien een filmpje over kippen zonder geluid. Zij schrijven zelf de tekst bij het filmpje door de behoeften van kippen te onderzoeken op hun niveau binnen de vijf symbolen van dierenwelzijn (eten en drinken, woning, verzorging, geen angst of stress, normaal gedrag voor hun soort). Ofwel vormen ze zinnen aan de hand van woordkaartjes, ofwel ontdekken ze de behoeften via weetjes. De sterkere leerlingen gebruiken een leestekst, en de heel sterke leerlingen misschien zelfs websites om informatie uit te halen.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten dat kippen vaak door mensen gehouden worden.
 • De leerlingen weten dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf symbolen (zie thema dierenwelzijn).

Tip! Geef eerst de twee lessen van het thema dierenwelzijn, zodat de leerlingen een goede basis hebben om van te vertrekken.

Lesdoelen

 • De leerlingen weten dat kippen specifieke behoeften hebben.
 • De leerlingen onderzoeken wat de kip per symbool nodig heeft in voor hen bestemde informatiebronnen.
 • De leerlingen beseffen dat je voldoende ruimte en tijd moet hebben als je kippen wil houden.

Eindtermen

 • WT 1.1
De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
 • WT 1.16
De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.
 • WT 1.22
De leerlingen kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving zelfstandig basishandelingen uitvoeren.
 • WT 1.26*
De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
 • MM 1.3*
De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen.
 • MM 5.1
De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.
 • WT 1.5
De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun omgeving.
 • MM 4.8
De leerlingen kunnen suggesties geven voor het inrichten van hun eigen omgeving.

Vooraf

 • Lees wat achtergrondinformatie over kippen. Neem een kijkje op de website http://huisdierinfo.be/vogels/kip.
 • Druk het werkblad af voor elk groepje (zie bijlage 1) en het aangepaste opzoekmateriaal:
 • Een extra paar ogen en handen kan in deze les handig zijn. Vooral als de leerlingen op verschillende manieren werken. Of vraag aan een graadcollega om deze activiteit met meerdere klassen te doen.

1. Prikkel: Een stomme film

Toon het filmfragment zonder geluid. Laat de leerlingen eventueel zelf opmerken dat er geen geluid is.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.