Les 8: Over dierproeven en proefdieren

Secundair onderwijs - 2e graad , 3e graad
Proefdieren
Duur: 50 à 100 minuten, afhankelijk van de klasgroep en van welke elementen je uit de lesvoorbereiding haalt
Les

De leerlingen bekijken de labels Beauty Without Bunny en Vegan. Ze leren wat een dierproef is en waarvoor er dierproeven worden uitgevoerd in België. Er wordt iets dieper ingegaan op het testen op dieren bij cosmetica en medicatie en de regelgeving errond. Tot slot herhalen ze de vijf vrijheden van dierenwelzijn.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten bij voorkeur dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf vrijheden. (zie Les 2: Dierethiek en dierenwelzijn)

Lesdoelen

 • De leerlingen weten wat dierproeven en proefdieren zijn.
 • De leerlingen kunnen voorbeelden geven van waarvoor er proeven op dieren gebeuren.

Eindtermen

2e graad

 • 7.7°
De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen. (attitudinaal) (finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

2e graad

 • 7.8
De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde wijze in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen. (finaliteit doorstroom, finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

2e graad

 • 2.11
De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie. (finaliteit doorstroom)

2e graad

 • 2.10
De leerlingen nemen deel aan schriftelijke en mondelinge interactie in functie van doelgerichte communicatie. (finaliteit arbeidsmarkt, dubbele finaliteit)

3e graad

 • Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling
2. De leerlingen herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid.

3e graad

 • PAV BSO
3 De leerlingen kunnen ingewonnen informatie mondeling gebruiken.

3e graad

 • Nederlands ASO, KSO, TSO
6° De leerlingen zijn bereid om: - te luisteren; - een onbevooroordeelde luisterhouding aan te nemen; - een ander te laten uitspreken; - te reflecteren over hun eigen luisterhouding; - het beluisterde te toetsen aan eigen kennis en inzichten.

Vooraf

 • Kies de elementen uit de lesvoorbereiding die passen bij jouw leerlingen en zoek daarvoor het nodige materiaal.
 • Maak via www.mentimeter.com een online presentatie aan.
  Kies bij het type vraag voor Word Cloud. Als titel typ je ‘Wat is een dierproef?’. Geef in dat de leerlingen drie antwoorden mogen geven. Je krijgt een code te zien waarmee de leerlingen zullen kunnen inloggen. Zet de presentatie klaar, maar toon die nog niet onmiddellijk aan de leerlingen.

1. Prikkel: Een label of twee

Toon het icoon van Beauty Without Bunnies (zie bijlage 1).

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.