Les 9: De koe

Lager onderwijs - 1e graad
Landbouwdieren
Duur: 25 à 50 minuten
Les

Via het lied 'Vrolijk en blij' ontdekken de leerlingen dat de les over de koe zal gaan. Daarna spelen ze een quiz over koeien, waarbij elk groep een spiekbriefje krijgt over een bepaald symbool van dierenwelzijn (eten en drinken, woning, verzorging, geen angst of stress, normaal gedrag voor hun soort).

Beginsituatie

 • De leerlingen weten dat koeien op boerderijen gehouden worden voor melk en vlees.
 • De leerlingen weten dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf symbolen (zie Les 2: Het welzijn van dieren).

Lesdoelen

 • De leerlingen weten dat een koe specifieke behoeften heeft en kunnen daar enkele voorbeelden van geven.
 • De leerlingen denken na over het welzijn van koeien op kleine en grote boerderijen.

Eindtermen

 • NL 2.5
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden.
 • LL 2
De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.
 • LL 3
De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.
 • SV 1.9
De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.
 • SV 3
De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

Vooraf

 • Zorg dat je het lied kan afspelen.
 • Knip de jokerkaarten uit en vouw ze dicht (zie bijlage 3).

1. Prikkel: Vrolijk en blij

Laat eerst het liedje horen waarin de woorden ‘koe’ weggebiept zijn.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.