Les 9: Het welzijn van dierentuindieren

Lager onderwijs - 2e graad , 3e graad
Exotische dieren
Duur: 50 minuten
Les

De leerlingen kijken in brondocumenten: een reportage met samenvatting van een verzorger in de zoo, een dagboek van een dierentuinbezoeker, sociale media posts en een parkreglement van een fictieve zoo: de Dieregemse Zoo. Ze zoeken daarin de vijf vrijheden van dierenwelzijn. Vervolgens denken ze kritisch na over hoe een dierentuin tegemoetkomt aan de behoeften van olifanten, leguanen, papegaaien en reuzenpanda's.

Beginsituatie

 • De leerlingen weten dat dierenwelzijn onderzocht kan worden aan de hand van vijf vrijheden. (zie Les 2: Dierenwelzijn onderzoeken)

Lesdoelen

 • De leerlingen beseffen dat dieren in dierentuinen dezelfde behoeften hebben als hun soortgenoten in het wild.
 • De leerlingen kunnen een paar voorbeelden geven van hoe men in dierentuinen probeert tegemoet te komen aan de behoeften van de dieren.
 • De leerlingen weten dat dierentuinen behalve het ontvangen van bezoekers ook andere dingen doen, zoals onderzoek en behoud van soorten.
 • De leerlingen weten dat er ook thuis exotische dieren worden gehouden.

Eindtermen

 • WT 1.5
De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun omgeving.
 • WT 1.26°
De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
 • MM 1.1°
De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.
 • MM 5.1
De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.
 • SV 1.6
De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
 • LL 3
De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.

Vooraf

 • Zet het filmpje klaar (zie Prikkel).
 • Zet eventueel het luisterfragment klaar op een computer of tablet (zie Prikkel).

1. Prikkel: Even snuisteren

Verspreid het bronmateriaal in de klas, zodat de leerlingen straks kunnen rondlopen en lezen (zie bijlage 1).

Terwijl je de brondocumenten klaar legt in de klas, toon je de leerlingen het filmpje van Willem Wever, waarin ze een dag mee lopen met een dierenverzorger in de dierentuin, via https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/wat-doet-een-dierenverzorger.

Bespreek na het filmpje kort deze dingen en laat de leerlingen daarop reageren.

 • In een dierentuin kan je niet zomaar dieren aaien.
 • Laat dieren die zichtbaar gestresseerd zijn met rust.
 • Wilde dieren kunnen plotseling en onverwacht reageren. Houd dus afstand.

Laat de leerlingen het bronmateriaal onderzoeken door hen te laten rondlopen en hen te laten lezen.
Geef hen eventueel een gerichte opdracht, als de leerlingen motivatie nodig hebben om de brondocumenten te onderzoeken (zie bijlage 2).
Ze moeten niet allemaal alle brondocumenten gelezen hebben om verder te gaan met de les.

Meer bekijken en materiaal downloaden?

Maak een account aan en ontdek het volledige educatieve aanbod over dierenwelzijn.